Ontslagbrief schrijven

Een arbeidscontract is een juridische overeenkomst die je alleen kan ontbinden door een even rechtsgeldige ontslagbrief te schrijven. Aan alleen een mondelinge opzegging of een onvolledig opgestelde brief kan je later nooit geen rechten meer ontlenen. Je ontslagbrief stuur je aangetekend, middels een deurwaardersexploot of je overhandigd hem persoonlijk. Wanneer je hem zelf overdraagt vraag dan om een afgetekend bewijs van ontvangst, zo voorkom je eventuele misverstanden over een wel of niet schriftelijk ingediende ontslagaanvraag.

De gang van zaken bij je ontslagaanvraag

Voordat je je ontslagbrief gaat schrijven stel je eerst je directe leidinggevende mondeling op de hoogte van je voornemen. Vervolgens moeten in de brief staan:De volledige naam en adresgegevens van het bedrijf.Jouw naam met alle voorletters en je adresgegevens.Plaats en datum van schrijven, nogmaals je naam en je handtekening.Raadpleeg voordat je begint met je ontslagbrief schrijven je CAO voor de exacte opzegtermijn. Respecteer je arbeidsvoorwaarden en houdt tijdens het ontslagbrief schrijven goed de datums in de gaten van melding van uitdiensttreding en de daadwerkelijke beëindiging van je dienstverband.

Een ontslagbrief is geen plaats voor verwijten

Met een ontslagbrief schrijven deel je officieel mee dat je je dienstverband bij je huidige baas stop zet. Je bent niet verplicht uitleg te geven waarom je weg wilt. Verlaat je het bedrijf door een persoonlijk conflict of omdat de bedrijfssfeer je niet bevalt? Een ontslagbrief is niet het juiste medium om je ongenoegen in te ventileren. Je gaat toch weg bij deze baas en misschien heb je hem nog wel eens nodig voor referenties bij een sollicitatie.

Houdt dit tijdens je ontslagbrief schrijven altijd in gedachten

Heb je daarentegen heel je dienstverband met plezier gewerkt en ga je een beetje met weemoed weg kan het geen kwaad als je een bedankje voor de goede jaren van samenwerking in de brief opneemt. Wens het bedrijf succes met zijn verdere bedrijfsvoering en houd je beschikbaar voor een eventueel evaluatiegesprek. Hieronder een voorbeeld voor een makkelijke basis ontslagbrief schrijven.

Richtlijn voor een
ontslagbrief
Bedrijfsnaam en adres
Betreft
Datum van schrijven
Ontslagbrief schrijven
Jouw naam en adres
Onderwerp
Geachte mevrouw/heer,

Met deze brief stel ik u in kennis van mijn voorgenomen ontslag op (datum)

Ik kan in een andere baan beginnen die meer doorgroeimogelijkheden biedt dan mijn huidige functie. Met inachtneming van de opzegtermijn van (zie je CAO) wens ik mijn huidige dienstverband bij uw bedrijf te beëindigen. Ik zal mijn werk tot genoemde datum afronden en verzoek u mijn vakantiedagen….. Ik wens u en het bedrijf het beste toe en bedank u voor de prettige samenwerking van de afgelopen jaren. Mocht u een gesprek omtrent mijn ontslag nodig achten ben ik daar uiteraard toe bereid. Graag ontvang ik van u een schriftelijke bevestiging aangaande mijn voorgenomen ontslag. Met vriendelijke groet of Hoogachtend. Dit al naar gelang de afstand tussen jouw en je werkgever. Net als je vakantiedagen; die hoef je niet uit te laten betalen, in overleg mag je ze ook binnen je opzegtermijn opnemen.