Ontslagbrief maken

Een ontslagbrief maken is niet moeilijk en de brief hoeft ook niet lang te zijn

In principe kun je met een enkele zin en wat persoonlijke gegevens volstaan. Maar wil je een goede indruk achterlaten, dan is het verstandig om de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.
Inhoudelijke eisen
In een ontslagbrief, die juridisch gezien bindend is, moet in ieder geval de volgende informatie staan:
Volledige naam, adres, en voorletters van de ontslagnemer;
Naam en volledig adres van de werkgever;
Een zin waarin duidelijk staat geschreven dat de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd en per welke datum dit het geval is.
Ondertekening, datum van ondertekening en plaats.
De datum van ondertekening is belangrijk omdat jij, als ontslagnemer ermee aantoont dat je de wettelijke opzegtermijn (staat in de CAO) in acht hebt genomen. Je kunt een ontslagbrief aangetekend opsturen maar dit is eigenlijk alleen noodzakelijk wanneer er sprake is van een conflictsituatie tussen jou en de werkgever.

Goede indruk achterlaten

Het getuigt van professionaliteit en respect als je de brief netjes houdt, en je erin vermeldt dat je dankbaar bent voor het vertrouwen dat men in jou heeft gesteld. Als dit zo is natuurlijk. Mocht je met een vervelend gevoel ontslag nemen, probeer dan toch objectief te blijven.

Je laatste indruk

Een ontslagbrief maken is dus niet zo moeilijk. Soms kan het een emotioneel gebeuren zijn. Zeker als je ergens al lang werkt. Maar vergeet bij het schrijven niet dat een laatste indruk net zo belangrijk kan zijn als een eerste indruk.