Ontslagbrief opstellen

Een ontslagbrief opstellen is iets dat je, als werknemer, niet iedere dag doet. Waaraan moet een ontslagbrief juridisch gezien eigenlijk voldoen?

Inhoudsvereisten van een ontslagbrief

Je moet duidelijk aangeven dat je ontslag neemt en dat je dus de arbeidsovereenkomst opzegt. Vermeld er ook bij op welke datum het ontslag in gaat. De reden van het ontslag ben je niet verplicht om te noemen, tenzij de werkgever hier perse om vraagt. Jouw volledige naam (achternaam, voornaam inclusief voorletters) en adresgegevens. Ondertekening en plaats en datum van ondertekening.

Tips voor het schrijven van een ontslagbrief

Als je ontslag neemt uit ontevredenheid, kunnen emoties een rol spelen. Probeer echter de ontslagbrief zakelijk en fatsoenlijk te houden. Blijf objectief. Het aangetekend opsturen van de brief is niet verplicht maar kan in bepaalde omstandigheden juridisch gezien wel handig zijn. Wees vriendelijk waar mogelijk. Je hebt een tijd een inkomen genoten uit bepaalde werkzaamheden en hebt de nodige ervaring op kunnen doen. Dat mag je best benoemen. Een ontslagbrief opstellen mag dus best op persoonlijke toon. Zolang je je maar aan bovenstaande inhoudsvereisten houdt, is de brief juridisch gezien in orde.