Ontslagbrief werkgever

Een ontslagbrief van je werkgever krijgen is nooit leuk natuurlijk. maar er zijn een paar dingen waar je op moet letten bij zo’n brief.

Twee soorten ontslagbrieven

Het is mogelijk dat de ontslagbrief een ontslag in de nabije toekomst aankondigt. Maar een ontslagbrief van de werkgever kan ook de schriftelijke bevestiging zijn van een ontslag op staande voet. In beide gevallen is het belangrijk de brief goed, en vooral rustig, te lezen. In een ontslagbrief van werkgever moeten goede redenen worden aangevoerd, in de meeste gevallen moet ook een vergunning aangevraagd worden bij het UWV.

Bij ontslag op staande voet

Maar ook ontslag op staande voet mag niet zomaar, er moeten belangrijke redenen bestaan waarom de relatie werkgever/werknemer niet meer kan worden voortgezet. Persoonlijke redenen zijn niet voldoende. De werknemer moet aantoonbaar gedrag vertonen dat hem verweten kan worden. Diefstal is het klassieke voorbeeld. Stelen van de baas, hoe klein of van weinig waarde het gestolen ook is, is een reden voor ontslag op staande voet. Niet alleen de relatie van vertrouwen tussen werkgever en werknemer is gebroken, ook een eventueel goede persoonlijke relatie wordt door diefstal zwaar op de proef gesteld.

Het belangrijkste

Voor jou als werknemer is het belangrijkste de brief goed te lezen. En altijd reageren, ook als daar in de brief niet om gevraagd wordt. Het is in ieder geval verstandig professionele hulp te zoeken, vooral voor het antwoord op de ontslagbrief. Er zijn diverse goede hulpverlenende instanties te vinden zoals natuurlijk het UWV Werkbedrijf, maar ook de plaatselijke Sociale Dienst kan hulp verlenen bij ontslag.