Ontslagbrief werknemer

Indien u ontslag wilt nemen van uw huidige baan, dient u dit schriftelijk te doen, om uw ontslag rechtsgeldig te maken. Een arbeidsovereenkomst is een officiële verbintenis, deze dienst formeel beëindigd te worden.
Hieronder leest u wat u moet vermelden in een ontslagbrief van een werknemer. Kondig uw ontslag altijd mondeling aan bij uw werkgever, om onaangename verassingen te voorkomen.

Uw gegevens

Het klinkt logisch, maar wordt regelmatig vergeten. Vermeldt uw naam, maar ook adres, telefoonnummer en burgerservice nummer. Zo kan de personeelsadministratie uw verzoek sneller behandelen.

Periode

Vermeldt inde ontslagbrief van de werknemer per wanneer u wilt stoppen. Dit voorkomt onduidelijkheden en zorgt ervoor dat ook de werkgever weet waar hij of zij aan toe is. Houd wel rekening met de opzegtermijn van uw contract.

Inhoudelijk

U kunt in uw brief de reden van uw vertrek noemen. Vermijdt echter negatieve uitlatingen over uw werkgever. Wellicht kan uw werkgever als referentie dienen, krijgt u een tegenaanbod of belt uw nieuwe werkgever om meer informatie over uw functioneren te vragen. Een positieve inhoud is wenselijk in een ontslagbrief van een werknemer.